• เชื่อมโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส
  • ประกอบเครื่องจักร และ ทดลองเครื่องจักร
  • ประกอบเครื่องจักร และ ทดลองเครื่องจักร

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • ปวช. - ปวส. สาขา ช่างยนต์
  • ตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ที่เข้ามารับบริการ
  • ศูนย์บริการฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ , บางบัวทอง

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?