• เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช / ปวส สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสแตนเลส ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ช่างยนต์ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ช่างยนต์ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

25-Sep-17

 

Applied
 • ช่างซ่อมรถ HINO
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา ช่างยนต์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตัวถังและสี
 • เคาะ,ขัด,พ่น,โป๊ว
 • ประกอบรถยนต์ ประจำศูนย์ตัวถังและสี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเชื่อมประกอบงานโดยอ้างอิงจากแบบได้
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • Machnical, Electrical
 • Good people management skills
 • Good coordination and communication skills

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.