• จบปริญญาตรี มีความรู้ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถขับรถได้ ไปต่างจังหวัดได้ เป็นคนลุยติดดิน
  • สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ ทำงานวันเสาร์ได้

13-Aug-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?