• มีประสบการณ์ในการขายสินค้าเวชภัณฑ์
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • รู้จักพื้นที่และโรงพยาบาลในเขตที่สมัครเป็นอย่างดี

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?