• มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี
 • วุฒิปริญาตรี – โท ทุกสาขา

10-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปกรณ์ลม นิวเมติกส์
 • เสนอราคาเจรจาต่อรอง และ ปิดการขาย

07-Aug-20

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์งานขายโครงการ กลุ่มสินค้า

06-Aug-20

 

Applied
 • Pre-sale in IT
 • 2 years working experiences
 • Have knowledge om enterprise applications solution

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Sales Engineer
 • มีความสามารถในการนำเสนองาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

05-Aug-20

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?