• ปริญญาตรี สายวิทย์ หรือจบการศึกษาด้าน Food Science
  • มีประสบการณ์ในงานขาย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?