• มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • จบสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การสอน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Aug-20

 

Applied
 • Native - Non Native English Speaker
 • European and Filipino nationality
 • Currently living in Thailand

05-Aug-20

 

Applied
 • Bachelors' degree in Education
 • A minimum of 2 years teaching assistant experience
 • Fluent in written and spoken English

03-Aug-20

 

Applied
 • 50-80K Base + Package + Relocation
 • Learn new software whilst training !
 • Outstanding Opportunity

21-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?