• การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  • ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.