• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสอนภาษาจีน หรือด้านภาษาจีน
 • มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมาก่อน
 • ทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร

22-Oct-20

 

Applied
 • Enjoys working with kids
 • Energetic, passionate, good team player
 • Excellent spoken English

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Good interpersonal skills
 • Good command of spoken and written English

19-Oct-20

 

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

16-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?