• มีประสบการณ์ด้านบัญชี3ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

18-Nov-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?