• ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female aged 35-40 years old
 • Experience 7-10 years
 • Manage consolidated financial statement

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Regional Finance Manager
 • Report to CFO APAC
 • Trading and professional services

23-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fund accounting
 • NAV
 • Securities services

22-Sep-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to speak English, Proficient at SAP
 • AP and Taxation
 • Financial Analysis

22-Sep-17

 

Applied
 • Communicate to supplier for due of payment
 • Bachelor's degree in accounting.
 • Be able to communicate in English

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • At least 8 year experiences
 • Good command of both spoken and written English.

22-Sep-17

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree in Accounting & Finance, MBA
 • 10 years in Accounting & Finance in FMCG business
 • Good command of English

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 5 exp for supervisor and 10+ for manager
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

22-Sep-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

22-Sep-17

 

Applied
 • Accounting and Finance Manager
 • Healthcare business
 • Fluent in Microsoft office

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 10 years management working experience
 • Accountant, AP, AR, GL, SAP
 • bachelor’s degree or MBA, Good in English

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting and Financial
 • Holding CPD/CPA license or auditor experience

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Finance Degree
 • CPA License
 • Excellence in English and Thai

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • Being responsible for the day to day
 • Supporting the accounting department
 • Handling VAT and Withholding Tax

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female
 • Aged 25 - 35 years old
 • Thai nationality

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 25 - 29 years old
 • Thai nationality
 • 3 years of experience working in an auditing firm

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to challenge your managerial skill
 • opportunity to grow with the fast-growing company
 • Attractive remuneration package and benefits

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 4-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel. Word, Power Point

22-Sep-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Female age 25-28, Bachelor in Accounting
 • 1-3 year experience in Accounting in JP trading
 • Fair English is ok / BTS / MRT / Saladang

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน

21-Sep-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • financial analysis / cost analysis manager
 • financial controller, account management,
 • close account, forecast to reginal headquarter

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Manage local tax compliance and statutory
 • Set up and implement accounting and finance
 • Implement company policies for investment

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance/ Accounti
 • Minimum 5 years’ experience in Finance/ Accounti
 • Strong leadership and team working qualities

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

21-Sep-17

 

Applied
 • 14 years of experience in accounting or finance
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience including accounting, taxes

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 • At least 2-3 years’ experience in Finance or Accou

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • Tax Compliance
 • Local GAAP / IFRS
 • Year-end tax disclosures

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Good taxation knowledge

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • great company
 • great location
 • great package

21-Sep-17

 

Applied
 • Supervise the Accounting Department
 • Familiar with Thai taxation, IFRS
 • Monitor the Thailand group financial reporting

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศักษา ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและงานเอกสาร

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 7 years working experiences in financial
 • Knowledge of TFRS and tax regulation is preferable

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.