• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in Accounting or Finance
  • At least 5 years experiences
  • CPD License

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?