• บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
  • แยกประเภทหมวดบัญชีให้ตรงตามหมวดบัญชีมาตรฐาน
  • ตรวจสอบและอนุมัติยอดรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • เงินเดือน 20,000-30,000 บาท เพิ่มตามความสามารถ
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป สามารปิดงบการเงินได้
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการเติบโต

30-May-20

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?