• งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
  • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.