• เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Finance Manager
 • Healthcare business
 • Fluent in Microsoft office

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years management working experience
 • Accountant, AP, AR, GL, SAP
 • bachelor’s degree or MBA, Good in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting and Financial
 • Holding CPD/CPA license or auditor experience

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for the day to day
 • Supporting the accounting department
 • Handling VAT and Withholding Tax

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female
 • Aged 25 - 35 years old
 • Thai nationality

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Accounting
 • In depth understanding of GAAP.
 • Good command in English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 25 - 29 years old
 • Thai nationality
 • 3 years of experience working in an auditing firm

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to challenge your managerial skill
 • opportunity to grow with the fast-growing company
 • Attractive remuneration package and benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 4-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel. Word, Power Point

2 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • Female age 25-28, Bachelor in Accounting
 • 1-3 year experience in Accounting in JP trading
 • Fair English is ok / BTS / MRT / Saladang

9 hours ago

 

Applied
 • financial analysis / cost analysis manager
 • financial controller, account management,
 • close account, forecast to reginal headquarter

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Manage local tax compliance and statutory
 • Set up and implement accounting and finance
 • Implement company policies for investment

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance/ Accounti
 • Minimum 5 years’ experience in Finance/ Accounti
 • Strong leadership and team working qualities

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

20 hours ago

 

Applied
 • 14 years of experience in accounting or finance
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience including accounting, taxes

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 • At least 2-3 years’ experience in Finance or Accou

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • Tax Compliance
 • Local GAAP / IFRS
 • Year-end tax disclosures

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 10 years of relevant working experience
 • Good taxation knowledge

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • great company
 • great location
 • great package

21-Sep-17

 

Applied
 • Supervise the Accounting Department
 • Familiar with Thai taxation, IFRS
 • Monitor the Thailand group financial reporting

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศักษา ปวส.-ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและงานเอกสาร

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

20-Sep-17

 

Applied
 • Able to read and write English
 • Degree in Accounting with 2-3 years experience
 • Handle full set of accounts

20-Sep-17

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

20-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนภาษีให้แก่บริษัท
 • วางแผนภาษี ให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • นำส่งภาษีเงินได้นิติบุุคล

20-Sep-17

 

Applied
 • Assist Finance Manger in costing, payment
 • Bachelor Degree in Accountancy
 • 2 year accounting experience preferred

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

20-Sep-17

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in VAT
 • Excellent English communication

20-Sep-17

 

Applied
 • Financial Services Industry experience
 • Degrees in Accounting/Finance/Economics
 • Good command of both spoken and written English

20-Sep-17

 

Applied
 • Open to Thai Candidates only
 • Excellent English skills in all areas are a must
 • must have significant senior management experience

20-Sep-17

 

Applied
 • Monitor the accounting operations/ activities, tax
 • Supervise the management of accounting statements
 • Take care of company budget and cost review

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • AP / Accounting / Finance
 • Bank reconciliations / Pretty cash / Invoices
 • Withholding Tax / VAT

19-Sep-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance
 • AP / AR / GL / Withholding Tax
 • Business Finance

19-Sep-17

 

Applied
 • ทำการ matchingการจ่ายเงิน (Type M)ในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบสลิปน้ำมัน(ใบกำกับภาษี)ให้ตรงกับรายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • University Degree in accounting or finance
 • Ensure that all Thailand local accounting,tax,
 • Reviewing daily accounting voucher and transaction

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.