• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงาน3 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน Manufacturing และภาษีอากร

17 hours ago

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
  • Min.5 years experiences from manufacturing
  • Good English both spoken and written
  • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.