• ตรวจสอบ Stock โดยกระทบยอดบัญชี ทุกพื้นที่ในโรงงาน
  • วางแผนและควบคุมด้านบัญชีต่างๆ
  • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาStock

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
  • ปวส.ขึ้นไป
  • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี
  • รายงานภาษีซื้อ

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.