• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

18-Mar-20

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?