• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤได้ดี

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting Supervisor / Mandarin Speaking
 • Chemical Manufacturing experience related
 • Good salary package and allowances

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่างๆ
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานภาษีทุกประเภท
 • จัดทำแบบ ภงด 50 ประจำปี

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ระบบคอมพิวเตอร์ได้

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

23 hours ago

 

Applied
 • Account Payable and documentation
 • VAT report and documentation
 • fixed cost fixed asset

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in manufacturing accounting
 • Knowledge of ERP systems. Oracle and SAP

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Age : 35 ~40 years old.
 • Having CPD licence.
 • Communicative English skill.

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Aged between 35 – 38 years old.
 • Bachelor's degree in accounting and/or finance
 • Experience in the accounting field

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30-40 years old, Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • Specialist in collection role

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting
 • 3-5 years of working experience in accounting
 • Good command of English

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35- 40 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 12 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 YEARS of cost accounting experience in a manufa
 • Degree qualified in accountant or relevant
 • Thai national only

15-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge in Time attendance system
 • Management skill will be advantaged
 • degree in Human Resource management

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • GL month-end closing and Tax Return
 • Advanced Excel skills and SAP
 • Good command of English both in spoken & written

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age over 30 years old.
 • 5 years of experience in accounting& finance
 • SAP knowledge

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

14-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

14-Aug-17

 

Applied
 • 3-10 years in accounting in trading industries
 • CPD's license
 • Eastern Seaboard I.E., Rayong

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting over 5 Years
 • BOI experience knowledge is preferred

14-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

13-Aug-17

 

Applied
 • 5 years bookkeeping/accounting experience
 • English (must be good to excellent)
 • proficiency in MS Office suite

12-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชีทางด้านการโรงแรม

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

11-Aug-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Well-known MNC Trading, Manufacturing
 • CPD is a must
 • Manage accounting month end closing

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

10-Aug-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Experience for 5-8 years in accounting field.
 • A/P reconciliation, Input VAT, withholding Tax

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

10-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in Accounting
 • 1-3 years working experience in accounting
 • Have knowledge of taxation

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year more experience with accounting, tax
 • Positive work attitude including willing to work
 • Self-motivated to learn and try new thing

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 7 years’ experience in Costing
 • Good command of the English language

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
 • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountancy Degree or A.C.C.A
 • Able to communicate and write in English Language
 • Able to work under pressure and meet reporting

10-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience as an Accountant
 • Experience in Scala Accounting is preferable

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • BA/Ma in Accounting
 • Audit background, costing system, Syteline
 • Excellence English, manufacturing environment

10-Aug-17

 

Applied
 • Implement ERP system
 • BOM, PND3,53, 54
 • Review all PV, RV, JV vouchers

10-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

09-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years of experience of Account Receivable
 • Have knowledge of ERP software an advantage

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.