• เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Male or Female , Age : 35 ~40 years old.
 • Having CPD licence.
 • Communicative English skill.

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 6+ years of accounting experience; cost accounting
 • Good communication of English

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting over 5 Years
 • BOI experience knowledge is preferred

21-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age 40 years old or above.
 • Excellent communicator (in Thai and English).
 • Able to perform well under pressure.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

18-Aug-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

17-Aug-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 1 year more experience with accounting, tax
 • Positive work attitude including willing to work
 • Self-motivated to learn and try new thing

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 7 years’ experience in Costing
 • Good command of the English language

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • GL month-end closing and Tax Return
 • Advanced Excel skills and SAP
 • Good command of English both in spoken & written

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.