• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

27-Feb-20

 

Applied
  • Bachelor's degree in Accounting, Finance
  • 1-3 years working experience in overall accountin
  • Knowledge of local accounting standards and tax la

26-Feb-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

25-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?