• จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่างๆ
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานภาษีทุกประเภท
 • จัดทำแบบ ภงด 50 ประจำปี

23-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, Meal Allow, PVD Fund, Medical Ins
 • Stable and Good System Automotive Parts Mfg.
 • At least 8 yrs experience in Accounting/ Finance

20-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • งานด้านเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.3,53 ยื่นภาษี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 35 – 38 years old.
 • Bachelor's degree in accounting and/or finance
 • Experience in the accounting field

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.