ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน

  System Analyst - JAVA (3 Positions)

  Professional Computer Company Ltd.
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design
  Carenet International Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Carenet International Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • NFV,overlay networks, SDN,QoS
  • routers, switches, load balancers, firewalls
  • GSM, UMTS, LTE, IP Network, SIP, DNS, SS7, Diamete

  System Analyst - JAVA (3 Positions)

  Professional Computer Company Ltd.
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design