• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Electrical engineering
 • DWDM WASON
 • engineering

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Design product price plan for all channels
 • Create product rules, package solution, price plan
 • Technical / Price configuration

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Engineering
 • 2 years experience
 • Salary Negotiate

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • NFV,overlay networks, SDN,QoS
 • routers, switches, load balancers, firewalls
 • GSM, UMTS, LTE, IP Network, SIP, DNS, SS7, Diamete

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai Nationality Only
 • Chinese Speaking advantage
 • Fresh graduated also welcome

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied