• มีสวัสดิการ ต่างๆ มากมายรวมถึงค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์
  • ไม่สนใจวุฒิ แค่มี ปสก. และทำงานได้จริง
  • ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร ท่านเห็นผลงานตรง

15-Oct-20

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?