• ดูแลระบบNetwork
  • มีความรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่่องระบบSoftware
  • ดูแลเรื่องระบบLan

18-Aug-17

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.