• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Aug-17

 

Applied

IT Support

Mahajak Industry Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

13-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 years
 • degree in Computer Science or related fields.
 • xperience 3-5 years up

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาสาขาโลจิสติ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดส่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิ. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.