ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  BOONSIRI FROZEN PRODUCTS COMPANY LIMITED's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีทักษะด้าน Networt, Firewall,Mikrok
  • ดูระบบSQL Server Networt Java script Php,HTML CSS