• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

22-Sep-17

 

Applied
  • ชาย / หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
  • ช่างติดตั้ง,ซ่อม,Service คอมพิวเตอร์
  • ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศีกษา
  • ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.