• ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 hours ago

 

Applied
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10 hours ago

 

Applied
  • 6-9 yrs exp. in IT helpdesk.
  • Support in deploying technology in Organization
  • ACCPAC Misys Business software with SQL knowledge

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.