• ปรับปรุง แก้ไขระบบเดิมตามข้อร้องขอจาก USER
  • พัฒนาระบบใหม่ตามโครงการและนโยบายผู้บริหาร
  • ปรับปรุงพัฒนาภาษาใหม่สำหรับอุปกรณ์ MOBLIE

27-Feb-20

 

Applied
  • Experience as an IT Support/ IT Network
  • Good command of English
  • Work in Bangplee Industrial Estate

26-Feb-20

THB35k - 45k /month

Applied
  • Office 365, Windows Server, VMWare Server
  • Symantec AV, SCCM, RCA, Veeam, MDM
  • TCP/IP, DRP, BPC, Hardware, Citrix XenServer

17-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?