• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอาหารแปรรูป

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • 2-years work in the specialty coffee industry
 • Maintain Training facility
 • Participate in development of training

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Experience in usage of budgeting function
 • Understanding of Macro Economics

27-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sales Executive
 • Construction materials
 • Good Interpersonal

26-Oct-20

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied