• มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผน
  • บริหารจัดการและควบคุมดูแลคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.