• ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
 • พัฒนารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ผ่านการทำงานธุรกิจค้าปลีกมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • คลังสินค้าอาหาร หรือวัตถุดิบอาหาร
 • บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าให้มีความเรียบร้อย
 • มีความเป็นผู้นำสูง

21-Sep-17

 

Applied
 • Can work at Central Chaengwattana Office
 • Order fulfillment experience
 • Good Communication in English skill

21-Sep-17

 

Applied
 • 6-10 years experience in industry management
 • Degree business, technical, marketing
 • In-depth product knowledge

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.