• มีประสบการณ์การวางแผนกการผลิตอย่างน้อย 3 ปี
  • ต้องใช้ความรู้ประกอบการวางแผนการผลิต
  • ต้องประสานงานและประสานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายผลิต

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.