• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

14-Aug-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Work From Home
 • Good Language Skills ( Spoken & Written )
 • Attractive Salary Package & Benefits

14-Aug-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

14-Aug-20

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • New Graduates welcome to apply.
 • Qualified to degree level in a related subject,
 • Fluency in Thai and English

14-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • รักการบริการการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • รับประกันการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

14-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • CRM Platform
 • Flexible Working

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control Engineer/วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา (วศบ.)

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

13-Aug-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13-Aug-20

 

Applied
 • Have experience in food business
 • Can work on Sat & Sun & public holiday
 • Can work 6 days per week

12-Aug-20

 

Applied
 • 6 Days working per week
 • Can communicate in English
 • Secretarial Skill for typing and tracking data

12-Aug-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • งานทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายดิจิทัล
 • โอกาสในงานด้านกฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบเรียนรู้
 • เรียนรู้และเติบโตในวงการกฎหมายและที่ปรึกษาธุรกิจ

12-Aug-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน Call Center หรืองานบริการ

12-Aug-20

 

Applied
 • .NET Programmer / JAVA Programmer
 • .NET role in C#.NET VB.NET MVC Entity Framework
 • JAVA role in JAVA, J2EE, Spring, Strut Framework

11-Aug-20

 

Applied
 • Computer Science or Information Technology fields
 • New graduates are also welcome
 • Have some knowledge of Database, Network Data

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in in office administration
 • Fresh Graduates are welcome
 • Excellent knowledge of MS Office and ERP etc.

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion or related field
 • Fresh Graduates are welcome
 • Well-organized and problem solving skills

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

11-Aug-20

 

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • CRM Platform
 • Flexible Working

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with leading IT solutions firm
 • Opportunity to unleash potential at early stage
 • Competitive salary, benefits & work-life balance

11-Aug-20

 

Applied
 • 0 - 3 Years of experience
 • Computer Science, Computer Engineering
 • Develop and implement information system (MIS,ERP,

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

10-Aug-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree's in any field
 • Communicable in English
 • 1-2 years of Experience in Admin or new grads

10-Aug-20

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

09-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

09-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

08-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

07-Aug-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

07-Aug-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • New graduates are welcome (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • Work experience in the field of marketing
 • Good knowledge in marketing and business

06-Aug-20

 

Applied
 • Fresh Graduate – in Engineering
 • You are Team Player
 • You can work and learn in English

06-Aug-20

 

Applied