• การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างดี

13-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน ตามตกลง

29-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน ตามตกลง

29-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทได้ด้วยตนเอง

29-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?