• สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
  • บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?