• จบปริญญาตรี ในคณะแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาจบใหม่
  • หากมีใบประกอบ สามารถลงในสาขาที่เปิดใหม่ได้

4 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?