• มีประสบการณ์งานขาย (Sales) สินค้า 0- 3 ปี
 • มีรถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมในโรงงาน

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT/Computer Science
 • Work experience as IT support
 • Knowledge of Network, Server, Client, and software

23-Oct-20

 

Applied
 • Product and Services Knowledge
 • Quality Control and Quality Assurance knowledge
 • Working Process and System Understanding

23-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command of English
 • Good in : interpersonal skill, team player
 • Accounting/Finance

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2ปี งานขายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบยอดขายที่ผู้บังคับบัญชาตั้งไว้
 • ติดตามงานขายอย่างต่อเนื่อง
 • แสวงหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ และเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า

21-Oct-20

 

Applied