• กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งการเสนอขอค่า Commission
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน/อ่าน/พูด ในระดับดี

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?