• วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าประเภทยา

30-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Public and Government Affairs experience
 • experience with pharmaceutical, healthcare
 • experience in regulatory affairs

30-Oct-20

 

Applied
 • Age between 30 - 38 years old/ Good English
 • 5yrs+ in related role/ Strong chemistry knowledge
 • Chemistry degree/ Must be able to travel upcountry

30-Oct-20

THB45k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree in Food Science/Nutrition/Science
 • 1 year experience in Medical Devices/Supplies
 • Have own car and driver's license

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Orthopedics
 • Medical Robotic Technology
 • Medical Device experience

27-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in Orthopedics
 • Clinical Specialist, Training Manager
 • People Management

27-Oct-20

 

Applied
 • Medical equipment
 • Sales and Marketing
 • Nurse Allied Health Sciences

27-Oct-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • Working with well-known international corporate
 • Attractive base salary and other benefits
 • Located near BTS and MRT lines

27-Oct-20

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
 • ทำงานร่วมกับทีมขาย
 • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Pharmacist license preferred
 • Selling Antipsychotic Drugs experiences in UPC
 • Good command in English both writing and speaking

26-Oct-20

 

Applied
 • the sales target set for the business
 • detailing and selling pharmaceutical products
 • Service accounts, develop prospects,

24-Oct-20

 

Applied