Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Fitness First Thailand's banner
  Fitness First Thailand's logo
  Bangrak
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
  • ประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนออกกำลังกาย 1 ปี
  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกาย
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  DindaengTHB 25K - 30K /month
  • จัดหาและคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าและประสานงาน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อขายแก่กลุ่มลูกค้า
  • มีความรู้ด้านธุรกิจออกกำลังกาย ธุรกิจฟิตเนส