• ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการทำงานกับชุมชน
  • มีประสบการณ์การจัดทำแผนโครงการและงบประมาณ

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?