• ติดตั้ง/บริการ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
  • หญิง อายุ 22 - 35 ปี

19-Aug-17

 

Applied
  • University degree in labour or development
  • At least two years of relevant professional
  • Excellent writing and communication skills

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.