• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.