• เพศหญิง วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี
 • มีบุคคลิกที่ดี มีความกระตือรรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม
 • นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ

11-Aug-17

 

Applied
 • Work in beautiful Samui Island
 • Property Development company
 • Secretary job

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English and Thai
 • Multi-tasks and works well under pressure
 • Well organised and productive

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.