• งานตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อทำรายงานส่งผู้บริหารโดยตร
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5ปี
  • อายุ(ปี) : 25 - 40

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?