• กฎหมาย บริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ Toeic Ielts
 • จัดประชุม เลขานุการ

37 mins ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • เลขานุการบริษัท
 • ประชุม ผู้บริหาร บอร์ด กรรมการ

37 mins ago

 

Applied
 • Good Command of English
 • Taking care , support and service customer
 • Able to work as a shift

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 5-8years’ experience in related field
 • Have good Thai and English skills

20 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Finance, Economic, or law
 • SEC/SET regulations experience
 • Experience in financial or legal background

23-May-20

 

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

22-May-20

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant
 • Group Insurance with good salary and benefit

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age between 25 - 35 years old
 • 3+ yrs in Secretarial,Executive Personal assistant
 • Good English / Holding JLPT N-2

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • executive assistant
 • secretary
 • management

14-May-20

 

Applied
 • Work closely Management Team
 • Control / Monitor on Budget Expense
 • Good Analytical Thinking and Problem Solving

11-May-20

 

Applied