• จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

27-Mar-20

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในบริษัทมหาชน
  • มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี

27-Mar-20

 

Applied
  • งานตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อทำรายงานส่งผู้บริหารโดยตร
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5ปี
  • อายุ(ปี) : 25 - 40

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?