• งานประสานงานต่างประเทศ
  • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.